Pubers/ tieners

puber, tiener

Pubers zijn jongeren die onderweg zijn naar hun volwassen leven. En dat gaat meestal niet zonder hobbels op de weg. Pubers zeggen meestal recht voor zijn raap wat ze ergens van vinden, of zeggen juist helemaal niks. Zijn introvert of extravert of soms zelfs beide. Er gebeurt zoveel in hun brein waardoor ze op sommige momenten anders reageren dat je als ouders van ze gewend bent, maar soms als anders dan ze zelf zouden willen. Communicatie is meestal niet hun sterkte kant.

Coaching bij deze leeftijd verloopt soms net iets anders. Nog meer laat ik hen het liefste zelf ervaren welke gevolgen welk gedrag heeft en welke invloed zij ergens op hebben.

Door middel van onder andere “Het grote puberweerbaarheidsspel” leer ik tieners over hun communicatie en op welke wijze ze er zelf voor kunnen zorgen dat hun communicatie winst oplevert. Dit doen we aan de hand van 4 manieren van communiceren en vele vraagstukken.
(Dit spel kan ook met twee tieners tegelijk gespeeld worden. Indien hier interesse voor is laat het me dan via het contactformulier even weten)

Het brein komt vaak ook ter sprake. Soms kunnen tieners tijdelijk echt niet anders dan ze doen. Het brein maakt in de tienjaren zoveel ontwikkeling door, soms werkt een gebiedje even iets minder goed dan een ander gebiedje. Dit weten kan verhelderend werken, zowel voor tieners als voor de ouders.
Bij situaties waarbij veel conflicten tussen tiener en ouder zijn kan het heel zinvol zijn om in de praktijk met mij erbij op een oplossingsgerichte wijze erover te praten met als uitgangpunt elkaar iets meer te begrijpen en te respecteren.

Tieners en de puberteit zijn echt heel erg leuk, tenminste als je ze een beetje begrijpt!

.