Coaching

In mijn praktijk kunnen kinderen terecht voor vele vormen van coaching. Het uitgangspunt van mijn trajecten is altijd om een kind in zijn kracht te zetten en als hij die kracht heeft of weer heeft, het kind ook weer “los te laten.” Juist dan te laten ervaren dat hij zonder mijn steun weer verder kan.

Tijdens de sessies kijk ik een zeer korte tijd met kinderen en tieners terug naar het ontstaan van een situatie, als ze al weten hoe het tot stand is gekomen. De coaching is er vooral op gericht om vooruit te kijken en op welke manieren zij zichzelf verder kunnen helpen. We kijken naar manieren om om te kunnen gaan met problemen, problemen minder zwaar kunnen ervaren of problemen op te kunnen laten lossen.

Ik vind het van groot belang dat kinderen en tieners er zelf ook voor open staan om een coachingstraject bij mij te starten. Coaching bestaat voor een groot deel uit een het aanleren van een andere manier van denken en de enige die echt invloed heeft op die gedachten, is het kind of de tiener zelf. Om deze reden stel ik vaak voor eerst even kennis te komen maken en daarna verder te beslissen om het traject in te gaan.
Mijn trajecten verlopen nooit volgens een vaste gang van zaken. Per kind, per situaties bekijken we wat een kind nodig heeft. Bij sommige trajecten is het heel waardevol als er een ouder bij de sessie aanwezig is, bij andere trajecten merken we dat een kind juist kracht krijgt als ze de sessie alleen komen volgen. Uiteraard is er altijd veel contact en breng ik ouders na elke sessie op de hoogte wat we besproken of gedaan hebben en waar kinderen, tieners en ouders thuis op door kunnen gaan. Soms willen kinderen niet dat ik alles deel en indien dat mogelijk is, respecteer ik dat ook. Ik moedig kinderen en tieners ook vaak aan het zelf te delen met ouders.

Waar kan ik als kindercoach dan allemaal bij ondersteunen?
In mijn geval bij best wel heel veel. Door mijn jarenlange ervaring in het werken met kinderen en de diverse specialisaties die ik heb gedaan heb ik kennis van vele onderwerpen.
Op de pagina “Wanneer een coach?” kunt u vele voorbeelden zien, maar staat datgene waar uw kind of tiener hulp bij nodig heeft er niet bij, neem dan altijd even contact met me op om te bespreken wat ik te bieden heb.