Bijles en werken aan zelfvertrouwen!

Met ingang van schooljaar 2023-2024 zal ik deze sessies tijdelijk niet meer aanbieden.

Niet alle kinderen doorlopen even gemakkelijk de leerstof op de basisschool. Soms hebben kinderen moeite met een bepaald vak of met een onderdeel van een bepaald vak waardoor ze vast lopen of lager scoren dan de verwachting. Deze lagere score is erg jammer maar dat deze lagere score vaak ook effect heeft op het zelfvertrouwen, vind ik veel meer een zorg. Ik kan jullie kind ondersteunen bij het vak en tegelijk werken aan het zelfvertrouwen.

Veel kinderen komen de praktijk de eerste keer binnen en roepen al snel dat ze bijvoorbeeld echt niet kunnen rekenen. De frustratie is soms al zo groot. Terwijl ik met ze aan de slag ga wordt al snel duidelijk dat ze echt wel kunnen rekenen, of alle vaardigheden in huis hebben om begrijpend lezen te kunnen. Kinderen komen erachter dat ze het kunnen leren en daar is dan vaak de eerste glimlach. Een waardevolle en een hele belangrijke!bijles

Soms is het fijn als ik via de ouders van de leerkracht te weten kan komen waar ik hun zoon of dochter het beste bij kan ondersteunen, maar soms is het beter als ik zelf op zoek ga zodat we er vooral ook achter komen wat het kind allemaal wel kan!

Door het werken in een huiselijke sfeer en één op één kan het kind tot rust komen en kan ik heel gericht gaan werken met ze. Ik kan mijn uitleg en instructie helemaal aanpassen aan de behoeften van uw kind.

growth mindsetIk werk vanuit de visie van de growth mindset en gebruik vaak het woordje “nog.” Door te praten over de stof die uw kind nog niet beheerst, geef ik aan dat er een tijd kan komen dat het de stof wel beheerst.  Als het zelfvertrouwen weer groeit, groeit vaak ook het geloof dat ze het wel kunnen en kunnen kinderen weer gemotiveerder aan de slag en staan ze weer open om te leren.

Bijles en werken aan zelfvertrouwen bestaat (in principe) uit 10 sessies. Ik vind het belangrijk om een kind een boost te kunnen geven. Uitleg en instructie te kunnen geven waar nodig in combinatie met het werken aan zelfvertrouwen. Na deze 10 sessies hoop ik het kind voldoende bagage mee gegeven te hebben zodat het in de klas weer verder kan met de klassikale stof en uitleg.

Tijdens mijn 25 jaar in het basisonderwijs heb ik aan alle groepen wel een paar jaar les gegeven. Hierdoor heb ik een goed overzicht van de aangeboden lesstof tot en met groep 8.

Lijkt u dit een goed idee voor uw zoon of dochter? Neem dan zeker contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.