Omgaan met verlies

rouw

Kinderen en jongeren krijgen te maken met verlies. En iemand of iets verliezen doet pijn, dat voel je in je hele zijn. Dat gevoel wat daarbij komt kijken noemen we rouw. Rouw kan ontstaan door overlijden, maar ook door bijvoorbeeld een scheiding van ouders of door ziekte van iemand binnen het gezin. Rouwen gebeurt zodat we het verlies dat we geleden hebben een plekje kunnen geven om weer verder te gaan. Daar hoort geregeld verdriet bij, maar soms ook boosheid, woede en onbegrip. In veel gevallen zijn kinderen goed in staat dit zelf te verwerken maar er zijn situaties waarbij het fijn is als ze daar een beetje hulp en steun bij krijgen.

Als er iemand die dichtbij het kind staat komt te overlijden, denk aan vader, moeder, broer of zus, verandert er vaak heel veel voor een kind. Naast het verdriet dat het heeft, moet het ook wennen aan nieuwe situaties in zijn dagelijkse leven en zijn of haar rol in de nieuwe situatie vinden. Kinderen hebben geregeld vragen en angsten die lastig te bespreken zijn met de mensen om hen heen. Veel kinderen denken dat wat zij denken en voelen raar is. Ook kan het moeilijk zijn, als je ziet dat je ouders al zoveel verdriet hebben, om met hen over jouw verdriet te praten. Kinderen zetten hun eigen verdriet letterlijk even aan de kant. Als ze bij mij in de praktijk komen zal ik met ze in gesprek gaan, maar zal daarnaast zeker ook werken met praktische opdrachten zodat ik ze kan ondersteunen bij dit proces.

Ook in scheidingssituaties verandert er heel veel voor kinderen. Dit geldt voor alle scheidingen. Soms krijgen kinderen niet voldoende de tijd en ruimte om de nieuwe situatie te accepteren en om te wennen aan nieuwe thuissituaties. Hun hele veilige leven is in één klap weg. Ook hier zullen kinderen hun weg moeten vinden in hun nieuwe leven met al hun vragen en gevoelens. Ouders zijn vaak al een stap verder omdat zij al langer bezig waren met de scheiding. Ook boze en verdrietige gevoelens van één van de ouders kan een grote rol spelen bij de verwerking van de scheiding bij kinderen.
Ook hier zal ik gecombineerd met werkvormen en gesprekken met het kind gaan kijken waar het nog steun bij kan gebruiken. Bij echtscheidingen is het wel van belang dat ouders beide achter de hulp voor hun kind staan, zodat zij bereid zijn om dingen aan te passen, indien mogelijk, als hun kind daar meer rust door zou krijgen. 

Toen ik 19 was gingen mijn ouders scheiden, niet meer echt een kind, maar ingrijpend in mijn leven was het wel.          Ook ik zat met allerlei vragen en onzekerheden. Helaas zijn mijn ouders daarna veel te jong overleden. Op dat moment wist ik meteen dat ik heel graag kinderen en tieners wilde helpen die in deze situatie terecht kwamen. Toen ik de opleiding tot kindercoach had afgerond, heb ik een aparte opleiding “Omgaan met verlies bij jongeren en kinderen” gevolgd.