Omgaan met verlies

rouw

Ook kinderen en jongeren krijgen te maken met verlies. We praten van verlies als een kind iets of iemand moet missen. Bij overlijden denken we snel aan rouw, maar er is ook sprake van verlies bij een scheiding van de ouders of door ziekte van iemand in het gezin.
Nadat kinderen verlies geleden hebben, zullen ze moeten rouwen om het een plekje te kunnen geven, om weer verder te kunnen gaan. En natuurlijk hoort daar verdriet bij.
In vele gevallen kan het kind dit heel goed zelf maar in andere gevallen is het fijn als zij hier een handje hulp bij krijgen.

Als er iemand die dichtbij het kind staat komt te overlijden, denk aan vader, moeder, broer of zus, verandert er vaak heel veel voor een kind. Naast het verdriet dat het heeft, moet het ook wennen aan nieuwe situaties in zijn dagelijkse leven en zijn of haar rol in de nieuwe situatie vinden. Kinderen hebben geregeld vragen en angsten die lastig te bespreken zijn met de mensen om hen heen. Veel kinderen denken dat wat zij denken raar is. Ook kan het moeilijk zijn als je ziet dat je ouders al zoveel verdriet hebben, om met hen over jouw verdriet te praten. Kinderen zetten hun eigen verdriet letterlijk even aan de kant.
In gesprekken met kinderen gecombineerd met praktische opdrachten, ga ik met kinderen aan de slag om hen te ondersteunen bij dit proces.

Ook in scheidingssituaties verandert er heel veel voor kinderen. Dit geldt voor alle scheidingen. Soms krijgen kinderen niet de tijd en ruimte om de nieuwe situatie te accepteren en om te wennen aan nieuwe thuissituaties. Hun hele veilige leven is in één klap weg. Ook hier zullen kinderen hun weg moeten vinden in hun nieuwe leven met al hun vragen en gevoelens. Ouders zijn vaak al een stap verder omdat zij al langer bezig waren met de scheiding. Ook boze en verdrietige gevoelens van één van de ouders kan een gechtscheidingrote rol spelen bij de verwerking van de scheiding bij kinderen.

Ook hier zal ik gecombineerd met werkvormen en gesprekken met het kind gaan kijken waar het nog steun bij kan hebben. Bij echtscheidingen is het wel van belang dat ouders beide achter de hulp voor hun kind staan, zodat zij bereid zijn om dingen aan te passen als hun kind daar meer rust door zou krijgen..

Naast de opleiding kindercoach heb ik een aparte opleiding gedaan “omgaan met verlies bij jongeren en kinderen.”