Privacybeleid

Privacy verklaring Kindercoach Leidschenveen

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Kindercoach Leidschenveen kan persoonsgegevens over u en uw zoon of dochter verwerken en bewaren doordat u gebruik maakt van de diensten van Kindercoach Leidschenveen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Kindercoach Leidschenveen verstrekt. Kindercoach Leidschenveen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-uw voor- en achternaam;
– de voor- en achternaam van uw zoon of dochter;
– uw adresgegevens;
– uw telefoonnummer;
– uw emailadres;
– de geboortedatum van uw zoon of dochter.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
Bij aanmelding zal Kindercoach Leidschenveen een aanmeldingsformulier invullen. Naast bovenstaande persoonsgegevens zullen de hulpvraag en het te behalen einddoel in dit document vastgelegd worden. Tevens zullen na elke sessie de vorderingen hierin bijgehouden worden.
Al deze gegevens, gezamenlijk genoemd Persoonsgegevens, worden op een beveiligde manier digitaal bewaard.

Waarom heeft Kindercoach Leidschenveen persoonsgegevens nodig?
Kindercoach Leidschenveen verwerkt uw en uw zoons of dochters persoonsgegevens om u (telefonisch) te kunnen informeren over de vorderingen van uw kind en om de juiste gegevens op de factuur te plaatsen. De Persoonsgegevens van uw kind gebruikt kindercoach Leidschenveen om persoonlijke ontwikkeling te kunnen volgen.

Hoe lang bewaart Kindercoach Leidschenveen Persoonsgegevens?
Kindercoach Leidschenveen bewaart de Persoonsgegevens tot een half jaar nadat de coachingssessies met uw kind zijn beëindigd.

Worden Persoonsgegevens gedeeld met anderen?
Kindercoach Leidschenveen deelt geen Persoonsgegevens met anderen zonder uitdrukkelijke instemming van de ouders, tenzij enige wettelijke bepaling Kindercoach Leidschenveen hiertoe verplicht. Voor zover nodig worden Persoonsgegevens alleen gedeeld na overeenstemming over het te realiseren doel.

Wordt het bezoek aan de website vastgelegd?
De website, http://www.kindercoachleidschenveen.nl, gebruikt geen cookies en houdt niet op individueel niveau de bezoeken aan de website bij. De website houdt alleen niet gepersonaliseerde statistieken bij.

Kunt u gegevens inzien, aan laten passen of laten verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar brenda@kindercoachleidshenveen.nl. Kindercoach Leidschenveen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.