Ondersteuning op school

Naast coaching thuis, ondersteun ik ook steeds vaker op scholen. Dat kan op meerdere manieren. Ik zal enkele voorbeelden geven, maar staat de ondersteuning die jullie als school willen er niet bij, neem dan gerust even contact met me op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

  • Arrangement: Ik bied kinderen ondersteuning aan in de vorm van een arrangement; van te voren wordt in een “groot overleg” (MDO) vast gesteld dat een leerling extra hulp nodig heeft en word ik benaderd of ik deze leerling voor een langere tijd op school zou kunnen coachen. Deze ondersteuning vindt op school plaats en onder schooltijd.
  • Gelukscoach: Als gelukscoach ben ik in te huren om lessen te komen verzorgen vanuit het programma “de Gelukskoffer”
    Hier zijn meerdere mogelijkheden voor maar een voorwaarde is wel dat de school de materialen zelf afneemt van de Gelukskoffer. Ik kan alle lessen verzorgen in korte tijd of over het jaar uitgespreid. In goed overleg komen we hier altijd wel uit.
  • Coaching: Als coach kom ik ook op scholen om kinderen een individuele coaching aan te bieden. Ik kan als vaste coach op een school komen voor langere tijd of ingeschakeld worden voor kortere trajecten. Ook dan gebeurt de coaching onder schooltijd op school en meestal gefinancierd door de school. Ook hier zijn talloze mogelijkheden waar we in een gesprek vast samen uit komen.
  • Groepscoaching: Als coach en leerkracht kan ik ook groepsprocessen begeleiden. Dit kan bestaan uit klassikale lessen gecombineerd met individuele coaching. Denk hierbij aan klassen waar de sociale vaardigheden verstoord zijn en een onveilige situatie ontstaan is voor leerlingen. Goede samenwerking met de groepsleerkracht vind ik een vereiste.
  • Vriendenprogramma: Ik ben trainer van het vriendenprogramma, wat inhoudt dat ik in kleine groepjes met maximaal 6 kinderen werk aan emotionele veerkracht. Dit is opgebouwd uit een lessencyslus voor 6-8 jarigen (groep3 en 4) en 8 tot 12 jarigen (groep 5 tot en met 8). Het gaat om ongeveer 8 tot 10 lessen.
    Kinderen leren hun gevoelens herkennen en leren hiermee om te gaan. Ze leren veerkracht te ontwikkelen voor in lastige situaties. Ze leren dapper en moedig te zijn en zo vergroot hun zelfvertrouwen en krijgen zij een reëel zelfbeeld. Deze training vindt plaats op school in een ruimte waar kinderen kunnen bewegen.
  • Beter bij de les: Op 17 juni zal ik een cursus volgen om Beter bij de les trainer te worden om zo kinderen intensief te begeleiden bij de executieve functies.